Zo kan u een bouwofferte maken

Betaald worden voor je werk 🐝

Logisch. 

Maar de realiteit is soms anders?

Het begint bij opstellen van een goede offerte. Want wat moet hierop vermeld worden, wat moet je doen wanneer je meerwerk levert en hoe zorg je ervoor dat uw klant daadwerkelijk betaald voor alle door u geleverde services en materiaal. In dit artikel zullen wij deze hier dieper op ingaan.

Furoo_Web_Visuals-4-Voorwaarden (1)

 

Communicatie is koning

Het klinkt misschien wat simpel, maar als het gaat om een offerte maken (en daadwerkelijk betaald krijgen) is communicatie het allerbelangrijkste. In het ideale geval verloopt uw klus alsvolgt:

 • Je neemt met de klant het project door. De verbouwing of nieuwbouw wordt in kaart gebracht samen met de wensen van de klant.
 • Je stelt een offerte op met de kosten die je verwacht te maken. Kan het zijn dat er meerwerk nodig is, geef dit dan zowel in de offerte als mondeling aan.
 • Je begint met het werk en binnen de verwachte termijn levert jouw resultaat.
 • Misschien bent je wat verhinderingen tegengekomen waardoor meerwerk nodig is. Je communiceert dit met de klant. Of de klant komt met extra wensen, je communiceert duidelijk dat dit extra kosten met zich meebrengt bovenop de huidige offerte.
 • Na de opdracht verstuur je de factuur inclusief de kosten van het meerwerk.
 • De klant betaalt dit netjes binnen de betalingstermijn.

  Maar, iedereen die al wat langer in de bouw werkt weet dat er meer dan genoeg klanten zijn die menen dat je teveel rekent en je zich niet houdt aan de initieel opgestelde offerte.

  Klinkt herkenbaar?

  Daarnaast is het in sommige gevallen niet mogelijk om een offerte accuraat op te stellen, omdat er nog veel onduidelijkheid heerst omtrent de hoeveelheid werk en materialen. In dit soort gevallen wordt er vaak gekozen voor werk op regiebasis. Hier wordt achteraf precies in rekening gebracht wat je hebt gedaan en wat de materialen hebben gekost. Beide vormen van werk kunnen onenigheid met de klant opleveren.


Duidelijke offertes en facturen


Om duidelijkheid voor jou, de klant en in het ergste geval de rechter te hebben, is het uitermate belangrijk om een duidelijke offertes op te stellen. Een offerte moet de volgende zaken bevatten:

 1. Jouw bedrijfsgegevens. (naam, adres, betaalgegevens en btw-gegevens)
 2. De gegevens van de klant.
 3. Een offertenummer voor je eigen administratie.
 4. Een omschrijving van de materialen en services die je levert, inclusief prijs.
 5. Uitleg wat de opdracht precies inhoudt, en hoe je dit gaat leveren.
 6. Algemene voorwaarden
 7. Betalingstermijn (in het geval van een factuur)
 8. Jouw handtekening

  Hoe duidelijker de uitleg van de service en materiaal, hoe duidelijker de klant een beeld heeft van de kosten. Installeer je tegels en levert je deze zelf? Meldt dan dat je meer tegels gebruikt dan de exacte vierkante meters van het oppervlakte om rekening te houden met snijwerk en eventueel brekende tegels.

  Ervaring leert dat een professioneel opgestelde offerte en factuur vaak beter wordt ontvangen door een klant dan een slordige en onoverzichtelijk document.


Ook dit nog: kan je meerwerken factureren?


Het gebeurt wel eens dat je uiteindelijk meer kosten hebt dan voorzien in je offerte. Maar, kan je meerwerken zomaar factureren?

Wat zegt de wetgever?


“Volgens artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek mag u als aannemer geen extra kosten doorrekenen, tenzij dit vooraf op papier hier afspraken over heeft gemaakt. Dit geldt zelfs voor aanpassingen of uitbreidingen op de initieel afgesproken opdracht.”

In de praktijk zit het allemaal niet zo eenvoudig in elkaar. Sterker nog, rechters staan vaker wel dan niet aan de kant van de aannemer. Zo is een uitspraak gedaan (Rechtbank Eerste Aanleg Dendermonde, 17 september 2010) in het voordeel van de dakwerker betreffende deze wet.

In bijna alle gevallen geldt:

 1. VOOR NIEUWBOUW:
  Een extra offerte opstellen voor meerwerk is niet nodig als de originele offerte op nieuwbouw gericht is, en niet voor een vaste prijs is opgesteld.

 2. VOOR RENOVATIES:
  Voert u renovatiewerk uit en wil uw klant meerwerk hebben of tijdens de verbouwing extra veranderingen? Dan kunt u meerwerk zonder extra offerte doorrekenen op de eindfactuur.

  Wij raden echter altijd aan alles goed op papier vast te leggen. Mocht het ooit tot een rechtszaak komen dan heb je een bewijs.

  Het is dan ook geen wonder dat heel veel aannemers en zelfstandigen in België kiezen voor een softwareprogramma om offertes en facturatie te regelen. Die software maakt het vaak ook mogelijk om facturen digitaal te verzenden. Je kan zelfs betalingen in real-time opvolgen en gemakkelijk betalingsherinneringen versturen. Zo vermijdt je ook dat facturen verjaren en je dus geen betaling meer kan eisen.

Klaar om te winnen?

Probeer ons all-in-1 platform.

Het is voor niks.